Alarmsystemen

Geen enkel object is het zelfde, hierdoor bestaat er in de filosofie van Bug Control Security BV ook geen pasklare oplosingen.
Ieder beveiligingssysteem wordt op maat gemaakt. Uw wensen en de wensen van eisende partijen worden eerst in kaart gebracht in een Pakket Van Eisen (kort samengevat als PVE). Dit (PVE) basis document bevat ook een risicoanalyse. Aan de hand van het PVE maken wij een klant specifiek beveiligingsplan. Risico's worden benoemd en technische oplosingen omschreven, uiteraard zullen zaken zoals bouwkundige aanpassingen alsmede organisatorische aanpassening niet ontbreken.

Als Borg erkend installateur voldoen wij aan de hoogste eisen van vakbekwaamheid, welke jaarlijks door een onafhankelijke auditeur bevestigd word.
Continuïteitsmaatregelen


Om na installatie uw beveiligingssysteem de goede werking te garanderen adviseren wij u:

  • Een abonnement op onze servicedienst die uw installatie controleert op de risico’s beperkingen met betrekking tot valse alarmmeldingen. Bovendien staat onze servicedienst 24-uur per dag stand-by om eventuele calamiteiten direct (waar mogelijk) te verhelpen.
  • Een abonnement op de alarmcentrale om zeker te zijn van goede doormelding naar de door u opgegeven personen en instanties. Daarnaast wordt uw systeem bewaakt tegen sabotage, storingen, stroomuitval en misbruik.

De bedrijfswaardige oplevering van een installatie wordt vaak gezien als het bereiken van een mijlpaal of het einde van een project. In onze optiek is dit echter het begin.

Iedereen is vandaag de dag in belangrijke mate afhankelijk van technische hulpmiddelen. Storingen hieraan leiden vaak tot risico’s en vooral irritaties. Een goede after sales- en onderhoudsservice is meer dan techniek alleen, het is ondersteuning in de breedste mogelijke zin, immers na de bedrijfswaardige oplevering is het de klant die verder moet met ons product.